Śledzenie telefonu jako awaryjny sposób ratowania życia

Namierzanie osób po numerze telefonu to przydatna opcja, zwłaszcza podczas sytuacji kryzysowych. Operatorzy posiadają doskonale do tego narzędzie w postaci spisu lokalizacji wszystkich anten nadawczych. Zestawiając te informacje z aktualnym zalogowaniem do sieci użytkownika, potrafią określić — gdzie się znajduje. Jak zatem zabrać się za śledzenie telefonu i namierzyć kogoś po numerze telefonu? Poniżej przedstawiamy pełną drogę z opisem wszystkich czynności i cennymi informacjami.

Jak śledzić telefon – krok po kroku

Namierzanie numeru telefonu rozpoczyna się od zgłoszenia takiej konieczności organom państwowym takim jak np. policja lub samodzielnie operatorowi. W zależności, jaka jest to sytuacja, może on sam wykazać dobra wole i za zgoda użytkownika telefonu namierzyć numer. Choć namierzanie telefonu komórkowego jest bardzo zaawansowane, to samo uzyskanie informacji w programie trwa tylko chwile. Informacje takie uzyskać można jedynie w centrali operatora. Wszystkie salony sprzedażowe i punkty naziemne nie mają takie możliwości.

Zlokalizuj numer telefonu na mapie na stronie internetowej!

Namierzanie telefonu po numerze polega na sprawdzenie, do jakich aktualnie anten nadawczych jest aktualnie zalogowany telefon. Jeśli nie jest do żadnych — pokazywana jest ostatnia lokalizacja. Jeśli aktualnie urządzenie przebywa w zasięgu jednej lub więcej anten to pokazywane jest aktualne miejsce. Im więcej anten obsługujących telefon tym dokładniejszy namiar. Namierzanie telefonu komórkowego po numerze jest możliwe dzięki wysłanemu sygnałowi z telefonu do najbliższej wieży nadawczej. Stąd wiadomo, w jakiej pobliżu ulicy znajduje się poszukiwana osoba.

Namierzanie telefonu po numerze jest często wykorzystywane!

Może być jedyna opcja lokalizacji danej osoby np. podczas zaginięcia czy porwania. Utrata bardzo ważnych danych zamieszczonych na telefonie również może być powodem, dla którego operator zdecyduje się na śledzenie telefonu. Lokalizacja znajomych po numerze telefonu dla samego faktu lub chęci zrobienia komuś psikusa jest niemożliwa. Funkcja “zlokalizuj numer telefonu na mapie” działa tylko w uzasadnionych przypadkach.

Czy operatorzy mogą samowolnie i bez pozwolenia namierzać swoich klientów?

Odpowiedź jest jednoznaczna — nie. Nawet operatorzy nie mogą uzyskiwać takich informacji, przechowywać ich lub rozpowszechniać. Jedynie nakaz organów państwowych lub prośba i pisemna zgoda samego użytkownika mogą uruchomić ten proces. W jaki sposób operatorzy uzyskują te dane ? Obszar, który obsługuje jedna stacja nadawcza to zazwyczaj kilkaset metrów lub kilka kilometrów kwadratowych. Jeśli operator otrzymuje informację, że numer w danej chwili jest zalogowany do nadajnika 509 – sprawdza na mapie, gdzie on się znajduje i jaki ma zasięg. Na tej podstawie określa przybliżoną lokalizację i podaje ulice oraz budynki, w których ta osoba może się znajdować. Dokładność wydaje się mała, ale w razie konieczności ratowania życia zazwyczaj wystarcza na skuteczną interwencję.

Znacznie większa dokładność występuje w dużych miastach, gdzie jest wiele anten nadawczych. Pewne obszary są pokrywane przez dwie lub trzy anteny. Jeśli operator uzyska informację, że telefon osoby poszukiwanej jest zalogowany do kilku anten, może on bardzo precyzyjnie określić, w jakim rejonie się on znajduje.